Truyền hình Anh có nữ bình luận viên World Cup đầu tiên trong lịch sử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL