Truyền thông Đức, Mỹ khen ngợi công tác phòng chống Covid-19 tại Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL