Truyền thông trong nước và quốc tế đổ dồn về ga Đồng Đăng đón ông Kim Jong-un - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL