TT-Huế: Dân kêu khổ vì xe nhà máy gạch Tuynel cày nát đường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL