Từ 0h ngày 7/9, khôi phục hoạt động vận chuyển hành khách tới Đà Nẵng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL