Từ 16/9, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm 0,25%/năm lãi suất điều hành - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL