Từ 17/6, Công an Hà Nội sẽ tiếp nhận thông tin an ninh trật tự qua Facebook - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL