Từ cô giáo trường làng đến bà chủ nhà máy nước Sông Đuống 5.000 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL