Từ đối thủ trong cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia, hai "nhà leo núi" nên duyên vợ chồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL