Từ Hi Thái Hậu cả đời chỉ làm duy nhất một bài thơ, tuy "kém cỏi" nhưng vẫn được hậu thế lưu truyền vì lý do này - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL