Từ ngày 5/8, CSGT được dừng xe kiểm soát trong 4 trường hợp nào? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL