Từ sau "Bùa yêu", Bích Phương ngày càng gợi cảm: Trang phục từ ren cho đến ánh kim lấp lánh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL