Từ TP. HCM, người đàn ông vượt gần ngàn cây số ra Quảng Nam để xổ sán xơ mít dài 6 mét - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL