Tự ý giảm giá vé, nhà đầu tư BOT bị truy thu 1,2 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL