Tuấn Hưng, Tóc Tiên ‘phiêu’ hết mình trên sân khấu Heineken Green Room - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL