Từng bị mỉa mai "trưởng giả học làm sang", Linh Ka "nâng cấp" bản thân bằng loạt đồ hiệu siêu đắt đỏ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL