Trưởng thôn Hưng "Sóc" từng được vinh danh “nhân tố mới thời đại" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL