Tuyên Quang không ký hợp đồng 2,5 tỷ may trang phục cho đại biểu dự đại hội Đảng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL