Tỷ lệ ủng hộ có xu hướng giảm, ông Trump nối lại các hoạt động tranh cử - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL