Tỷ phú Nguyễn Đức Tài kể chuyện đi làm thuê lấy tiền để xây dựng đế chế tỷ USD - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL