U23 Jordan vắng ngôi sao số 1 Musa Al-Taamari khi đấu với U23 Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL