UBND xã Hợp Lý bác thông tin người đàn ông tự thiêu vì không đồng tình với phán quyết của tòa án - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL