Uganda: Đắm tàu tại hồ Victoria, ít nhất 10 người thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL