Ứng phó kịp thời với “khủng hoảng kép”, PVN tránh khỏi tình trạng thua lỗ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL