Ứng viên chuyển giới tranh cử Thủ tướng Thái Lan: ‘Tất cả mọi người đều bình đẳng’ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL