Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội họp về vụ tử tù Hồ Duy Hải - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL