Va chạm với container, 2 thanh niên tử vong tại chỗ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL