Vẫn chưa chốt được mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL