Vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối Lào Cai với Hà Khẩu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL