Văn Hậu lỡ chuyến bay, hội quân muộn hơn dự kiến với tuyển Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL