Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bác tin ông Kim Jong-un phẫu thuật - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL