Vào cắt tóc, nam thanh niên trộm điện thoại của chủ quán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL