TPHCM: "Vật thể lạ" trên đường Lý Thường Kiệt không phải là vật liệu nổ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL