VEC chính thức thu phí toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ 1/1/2020 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL