Vị Quý phi vốn là hầu gái của vua Càn Long, dù không có con nhưng vẫn được sủng ái, đến Hoàng hậu cũng phải ghen tị - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL