Vì sao Trung Quốc không giải phóng được Đài Loan? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Vì sao Trung Quốc không giải phóng được Đài Loan?

    (ĐSPL) - Năm 1949, Giải phóng quân Trung Quốc có 5,5 triệu trong khi Tưởng Giới Thạch chỉ có 60 vạn quân đóng trên hòn đảo chơ vơ chỉ cách đại lục 130 km. Điều gì đã giúp Đài Loan tồn tại được đến hôm nay?