Video: 2 thanh niên táo tợn dùng dây thòng lọng trộm chó giữa ban ngày - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL