Video: Bảo vệ xắn quần, "cứu" từng xe máy ra khỏi hầm ngập nước ở Thái Nguyên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL