Video: Bất chấp nguy hiểm, nhóm trẻ nhỏ múa lân lao vào đầu xe ô tô để "xin" tiền - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL