Video: Bị chó đuổi, thanh niên dùng "khinh công" phi ngay lên tường lánh nạn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL