Video: Bị nhân viên tiệm vàng dùng kiếm đánh trả, băng cướp phải "bỏ của chạy lấy người" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL