Video: Cả sân khấu vỡ òa với giây phút gặp lại danh ca Thanh Lan sau 25 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL