Video: Cận cảnh cao tốc 12 làn tại Mỹ tắc kinh hoàng trước ngày lễ Tạ ơn - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL