Video: Cận cảnh những người lính có thể "biến thành" một bãi cỏ hay lùm cây - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL