Video: CĐV Hà Nội đội mưa nhảy múa, hò hét vổ vũ đội tuyển Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL