Video: Chủ tịch nước chúc Tết Ất Mùi 2015 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL