Video: Bị đập ghế liên tiếp vào đầu, cô gái vẫn chống trả ác liệt với hai người đàn ông cao to để bênh vực bạn trai - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL