Video: Con ngựa mất kiểm soát đâm móp cả ô tô đang chạy trên đường - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL