Video: Công Phượng "làm trò" vén tóc như con gái khiến Hồng Quy, Quang Hải cười bò - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL