Video: Cụ ông bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi, người dân hoảng hốt lao ra cứu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL